CCPC launches Ábhair Airgid

November 10, 2020

Gaeilge

Tá an Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (CCPC) agus An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) i ndiaidh láthair nua a sheoladh inar féidir teacht ar acmhainní a bheidh cabhrach do mhúinteoirí meánscoile i ranganna atá ag tabhairt faoin Staidéar Gnó agus Eacnamaíocht Bhaile sa tSraith Shóisearach nua.

Tá ‘Ábhair Airgid’ forbartha i gcomhair leis an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) le cuidiú a thabhairt do mhuinteoirí Staidéar Gnó agus Eacnamaíocht Bhaile a bhíonn ag teagasc trí mheán na Gaeilge.

Cuirtear cleachtaí, bileogaí oibre, cásanna staidéar, gearrthógaí físe agus nótaí eile ar fáil chomh maith le bunachar sonraí forleathan (OneNotes) ina bhfuil réimse aonad a bhaineann le cúrsaí  airgeadais phearsanta –  Riachtanais agus Mianta, Buiséad, Caiteachas, Coigilteas san áireamh.

Baineann gach aonad le ceachtanna ar leith ón gCuraclam agus tá an leagan amach déanta ar bhealach idirghníomhach le bheith suimiúil agus tarraingteach do na mic léinn.

Cuireadh an láthair seo le chéile i ndiaidh ais-eolas ó mhuinteoirí agus ó heagraíochtaí mhúinteoireachta éagsúla. Is féidir an OneNotes a íoslódáil anseo nó is féidir teacht ar an láthair ar an suíomh idirlíne trí na sruthanna Eacnamaíocht Baile agus Staidéar Gnó.

Cuirimid fáilte róimh aiseolas, moltaí agus smaointí ón bpobal, cuir ríomhphost chuig  financialeducation@ccpc.ie

Bearla

The CCPC recently launched Ábhair Airgid, an Irish-language personal finance resource for Junior Cycle Home Economics and Business Studies teachers and students.

‘Ábhair Airgid’ was developed in conjunction with An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) to assist those who are teaching Home Economics and Business Studies in Irish.

Ábhair Airgid uses a combination of exercises, activities, worksheets, case studies, video clips and extensive OneNotes to cover a variety of different finance-related topics across a number of separate units.

Each unit is made up of a number of different lessons aligned with specific Learning Outcomes from the Curriculum Specifications and it has been designed to deliver the information in an interactive way that students will find engaging.

This resource was developed following feedback received from Irish-language teachers and various teacher’s organisations. You and your students can download the OneNotes or access the resources directly on the website via the separate Home Economics and Business Studies streams. If you have any feedback or ideas, we would love to hear from you at financialeducation@ccpc.ie.

Return to News

Haven’t found what you’re looking for?